Jørgen Riber

Udstiller i Pakhusets cafe-område i åbningstiden 1. juni-31. august.

For 50 år siden blev jeg uddannet son lærer med kunst og formning som linje fag. Så allerede i en alder af 18 til 20 år var jeg interesseret i kunst og i børns håndtering af kunst i deres hverdag og dengang især i deres formningstimer. Jeg beskæftigede mig med det teoretiske og praktiske i kunst og metodik og med centrum i børnene kreativitet. Efter endt uddannelse blev jeg ansat på et behandlingshjem for dem, man den gang kaldte adfærdsvanskelige børn, og min interesse faldt da på psykologien omkring disse børn og på behandlingen af dem, så min oprindelige uddannelse blev sat i anden række. Men min interesse for børnenes kreative udfoldelser bevarede jeg, og jeg har stadig min opmærksomhed gennem alle årene. Først efter min pensionering er min oprindelig uddannelse i kunst og formning atter dukket op. Det er sket i form af at arbejde med maleriet og keramikken. Mine indtryk af børnenes kreative evner har imidlertid sat sig spor i mine kreative frembringelser. Det kan man se i malerierne og på vaserne, idet jeg er optaget af, hvad vores fantasi frembringer. Jeg er ikke optaget af naturalismen i mine malerier og vaser men mere i en naivistisk holdning, hvor jeg gennem mit forhold til naturen bruger den til at udtrykke mine egne følelser om livet og dens tildragelser. Så man skal ikke gå på jagt efter det naturalistiske i mine ting, men mere lade fantasien gå på opdagelse og lade sig påvirke af den, og hvor den fører os hen. Jeg håber at tilskueren vil finde fornøjelse ved at iagttage mine billeder og vaser.

Odoo - prøve 1 i tre kolonner


Odoo - prøve 2 i tre kolonner


Odoo - prøve 3 i tre kolonner