DET SKER

  i Pakhuset Odder

Faste Arrangementer  Odoo - prøve 3 i tre kolonner


Banko hver torsdag kl. 18.30, dog ikke i juli.

Frimenigheden, Gudstjeneste jævnligt, se : http://www.odderfrimenighed.dk/menigheden/gudstjenester/