ODDERGRISENS HISTORIE

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne (LAG)

Rural Development 2014-2020  

ODDER GRISEN: 2016 ET VIRTUELT MUSEUM

Bevilling af  LAG midler på kr. 94.000. Samt 100.000 kr. fra Nordea-fonden til vores virtuelle museum, har gjort det muligt at opbygge en simulering af en togtur.

Styrehuset er nu indrettet med skærm og projektor, så der kan simuleres en togtur mellem Odder og Aarhus H. Understøttet af en ekstra skærm, vises der skiftende info om stationer undervejs med historiske oplysninger og gamle fotos.

Turen startes ved at sætte sig i førersædet, og trykke på start. Herefter starter turen, og lærredet kører ned.

Turen er i realtid ca. 32 min

Under turen er der realistiske vibrationer i førersædet, for at give en fornemmelse af, at man kører rigtigt.

SVALEGANGEN/TERRASSEN MOD ØST & ODDERGRISEN

I 2013 fik Pakhusforeningen bevilget 145.800 kr. af Lokal Aktions Gruppe - Odder (LAG midler 2010-2014) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til etablering af svalegang/terrasse i forbindelse med Pakhusets cafe-område. Samtidig blev der bevilget medfinansiering fra Odder Kommunes Landdistriktsmidler på et tilsvarende beløb.

Med støtte fra LAG-midlerne til terrassen/svalegangen gav det Pakhuset mulighed for at færdiggøre området mod banen som helhed, sammenkobling af de tre godsvogne og den nyerhvervede Styrevogn fra Midtjyske baner, "Oddergrisen".

Svalegangen/terrassen åbnede Pakhuset op mod sydøst og kom til at fungere som et uderum med mulighed for udendørsserveringer og som udendørs bindeled til vores tre depot-godsvogne.

I efteråret 2014 blev området bag Pakhuset ryddet for bevoksning, og fliser og ekstra skinner blev lagt ud. Styrevognen blev hejst på plads den 26 november. Herefter kunne svalegangen/terrassen bygges og blev færdigmonteret i februar/ marts året efter.

Oddergrisen vender tilbage.
I foråret 2015 fik vi fra "Underværker - bygningsarvens ildsjæle" under Realdanias kampagne 2015 bevilget 350.000 kr. til istandsættelse af "Oddergrisens" styrevogn.

Projektet fik navn "Oddergrisen vender tilbage" og blev et af de 25 ildsjæleprojekter i Danmark, der blev til virkelighed.

Styrevognen er sat i stand og fungerer som cafe/mødelokale og huser en udstilling om "Oddergrisens" og Pakhusets historie, etableret i samarbejde med Odder Museum.

Oddergrisen blev stillet til Pakhusforeningens rådighed uden betaling af Midtjyske Jernbaner. Det var nødvendigt, at styrevognen blev bygget om for at imødekomme kravspecifikationerne til pavilloner. Midtjyske Jernbaner betingede sig, at styrevognen blev istandsat, så den blev tilbageført til den oprindelige stil. Dette medførte en total demontering af styrevognens nuværende vægge og gulv, ny udvendig beklædning, isolering, nye døre og meget mere.

Vi ser mange gode historier, der kan sikre Odder positiv omtale. Det kan være processen, samarbejdet med Midtjyske jernbaner, samarbejdet med Odder Museum, den lokalhistoriske vinkel, det frivillige arbejde, den (forhåbentlig) store lokale opbakning og det færdige resultat.

Udstillingen i styrevognen vil tiltrække flere gæster til Pakhuset, eksempelvis i samarbejde med Odder Museum og vil desuden sætte fokus på "Oddergrisens" og jernbanens betydning for Odder og samtidigt synliggøre en væsentlig epoke i byens historie. Oddergrisen var et ikonisk pendlertog, historisk 'livsnerve' mellem Horsens, Odder, Århus og synonym med Odder by og dermed en del af den danske jernbanes historie fra 1950 - 2012.