GRISEN


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne (LAG)

Bevilling af LAG midler på kr. 94.000 samt 100.000 kr. fra Nordea-fonden til vores virtuelle museum har gjort det muligt at opbygge en simulering af en togtur. Oddergrisen var et ikonisk pendlertog, historisk 'livsnerve' mellem Horsens, Odder, Århus og synonym med Odder by og dermed en del af den danske jernbanes historie fra 1950 - 2012. Styrehuset er nu indrettet med skærm, projektor, så der kan simuleres en togtur mellem Odder og Aarhus H, der understøttes af en ekstra skærm, der skiftende viser info om stationer undervejs med historiske oplysninger og gamle foto. Turen startes ved at sætte sig i førersædet, og trykke på start. Herefter starter turen op, og køretiden er i realtid ca. 32 minutter. Under turen er der realistiske vibrationer i førersædet for at give en fornemmelse af, at man kører rigtigt.

Oddergrisen vender tilbage:

I foråret 2015 fik vi fra "Underværker - bygningsarvens ildsjæle" under Realdanias kampagne 2015 bevilget 350.000 kr. til istandsættelse af "Oddergrisens" styrevogn. Projektet fik navn "Oddergrisen vender tilbage" og blev et af de 25 ildsjæleprojekter i Danmark, der blev til virkelighed. Styrevognen er sat i stand og fungerer som cafe/mødelokale og huser en udstilling om "Oddergrisens" og Pakhusets historie, etableret i samarbejde med Odder Museum.

Odoo - prøve 1 i tre kolonner


Odoo - prøve 2 i tre kolonner


Odoo - prøve 3 i tre kolonner


Odoo - prøve 1 i tre kolonner


Odoo - prøve 2 i tre kolonner


Odoo - prøve 3 i tre kolonner