FORENINGER

Pakhuset er også dit hus!

Om Foreninger

Mange foreninger er faste brugere af Pakhuset. I atelieret holder Billedskolen til med undervisning af børn flere eftermiddage, FOF holder kunstskole nogle formiddage, og flere malergrupper har fælles værksted nogle gange om ugen.

I salen synger kor flere formiddage, og Frimenigheden holder gudstjeneste mange søndage.

Næsten alle torsdage aftener er der bankospil med Odder Borgerejerforening.

Der er kontaktoplysninger under de enkelte foreningers særskilte menu.

Der er også plads til dig og din forening. Både til enkeltarrangementer og som fast bruger af husets faciliteter.