BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Pakhuset vælges for et år ad gangen. Vi afholder 8-10 bestyrelsesmøder om året. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 29. september 2021. Generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen bliver annonceret på Facebook og i Odder Avis. 

Har du lyst til at deltage i arbejdet i Pakhuset, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne.

Formand 
Svend Donby 
svedon@gmail.com

Kasserer
Jørgen Christensen
post@pakhuset-odder.dk

Næstformand
Jens B. Pedersen


Susan Ingemann Andersen
Lis Edvardsen

 

Suppleanter
Michael Pelle Clausen
 

Pedel
Klaus Bech
post@pakhuset-odder.dk

Administrator/bogholder
René Ingemann Pedersen
post@pakhuset-odder.dk