BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Pakhuset vælges for et år ad gangen. Vi afholder 8-10 bestyrelsesmøder om året. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 18. marts 2019. Generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen bliver annonceret på Facebook og i Odder Avis. 

Har du lyst til at deltage i arbejdet i Pakhuset, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne.

Formand 
Svend Donby 
svedon@gmail.com

Næstformand og kasserer
Jørgen Christensen
post@pakhuset-odder.dk

Jonna Juul
Susan Ingemann Andersen
Leif Flindt Nielsen
Johnny Bay
Ea Lykke Christensen

Suppleanter
Jens B. Pedersen
Vakant

Pedel
Klaus Bech
post@pakhuset-odder.dk

Administrator/bogholder
Henrik Kristensen
post@pakhuset-odder.dk