BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Pakhuset vælges for et år ad gangen. Vi afholder 8-10 bestyrelsesmøder om året. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 21. marts 2023. Generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen bliver annonceret på Facebook og i Odder Avis. 

Har du lyst til at deltage i arbejdet i Pakhuset, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne.


Kasserer
Jørgen Christensen
post@pakhuset-odder.dk

Næstformand
Svend Donby


Susan Ingemann Andersen
Qrt Vilcken 


 

Suppleanter
Lis Edvardsen
 

Pedel
Klaus Bech
post@pakhuset-odder.dk

Administrator/bogholder
René Ingemann Pedersen
post@pakhuset-odder.dk